Personlighedstest

Test din og din partners personlighed

Big Five personlighedstest

Big_five

Her er et link til en lille gratis test, som dig og din partner kan tage, for at få et indblik i hinandens personligheder, så I kan se, hvor der er store forskelle og dermed mulige konflikter.

Lille gratis Big Five test med de 5 overordnede personlighedstræk

I kan også få taget en fuld personlighedstest hos Jeppe, som er certificeret i den fulde Big Five personlighedstest, der udover de 5 overordnede træk har i alt 24 underliggende personlighedstræk, og dermed et endnu større indblik i, hvad man skal være opmærksomme på i parforholdet. Den kan eksempelvis vise jer, om der er personlighedstræk, som kan begrænse jeres evne til at løse udfordringer. Det kan eksempelvis være, hvis I begge er konfliktsky.

Den fulde Big Five personlighedstest med de 5 overordnede træk 24 underliggende træk

Nudging

 

Nudge personlighedsforskelle

Et nudge i forhold til personlighedsforskelle kan være, på en kærlig måde at minde hinanden om yderlige personlighedstræk. Hvis den ene part for eksempel er ekstremt ryddelig, og ikke kan komme ud af døren, fordi der ikke er ryddet op derhjemme, er det ok for den anden part at sige eksempelvis:
– “Jeg elsker, at du er så ryddelig”
for på den måde at minde om, at I har en forskel som skaber en potentiel udfordring. På den måde bliver den ryddelige part også opmærksom på et måske begrænsende personlighedstræk.

Hvis et bestemt personlighedstræk ofte skaber udfordringer, skal I også have en generel snak om, hvordan I sammen håndterer situationer, hvor der opstår en udfordring.

Det er dog meget vigtigt, at det bliver sagt på en kærlig måde, uden universelle generaliseringer som altid og aldrig samt at du ikke indikerer, at personlighedstrækket er FOR meget. Det vil i så fald blive tolket som, at du ikke elsker din partner, eller at din partner er forkert. Så disse sætninger vil optrappe konflikter og skabe mindre kærlighed:
– “Du er altid så…”
– “Du er alt for…”
– “Du er bare for meget…”

LÆS MERE

Hvis du ikke har læst vores side om personlighedsforskellige og de udfordringer det kan give i parforholdet kan du se den her. Det er også på denne side, at der står mere om, hvad de 5 store personlighedstræk er for nogle.